Tu Slip ou tu pointes ?

50 Rue Paradis, 13001 Marseille

https://www.leslipfrancais.fr/